Bio.Logical – ‘game of life’ op de iPad

Al in een ander artikel op deze site wezen we op de mogelijkheden van Codea – een app waarmee je kunt programmeren op de iPad, en uiteindelijk ook apps mee kunt maken.

Een goed voorbeeld is de Bio.Logical app. Deze is dus 100% op de iPad zelf ontwikkeld en vervolgens ge-exporteerd in een formaat dat gebruikt kan worden om toegevoegd te worden aan de app store.

Slimspel_biological_app

Bio.Logical is gebaseerd op Conway’s ‘game of life’ – een zgn. ‘cellular automaton’.¬†Dit is een “virtuele kweekschaal” waarin cellen geboren worden, leven en sterven. Dit gebeurt aan de hand van een paar heel simpele regels (algoritme) waarin het aantal buren bepaalt wat er met een cel gebeurt. Hoewel deze regels heel simpel zijn is het resulterende “leven” bijzonder complex, net als in de natuur.
Naast de game-of-life worden er ook andere algoritmes in de app gebruikt die weer hun eigen regels hebben

Afhankelijk van de begin configuratie, dus welke cellen waar staan, worden er een aantal cycli doorlopen. Deze kunnen soms kort duren, maar ook oneindig lang doorgaan – wat soms fascinerende animaties oplevert.

Uniek aan deze cellular automaton is dat je de cellen een heleboel verschillende vormen kunt geven (waaronder behalve simpele stippen ook explosies, melkwegstelsels en nog veel meer), en ze ook op hun plaats kan laten “bewegen” (cell size, x-wobble, y-wobble, wiggle). Daarbij kunnen de cellen meer of minder doorzichtig worden gemaakt, en je kunt ze ook snel of langzaam laten “uitdoven”, waardoor er prachtige bewegende kunstwerken ontstaan

De app laat je diverse parameters in ‘real-time’ instellen, zodat je onmiddelijk het resultaat van je wijziging ziet. Ook zijn er diverse presets ingebouwd zodat je meteen aan de slag kunt en leuke effecten te zien krijgt.¬†Ondanks het feit dat de app eerst in Codea gemaakt is, zijn de animaties toch heel vloeiend en reageert de app snel op je input.

De app kost 3 euro in de app store.